2020 April

 01.04.2020    Aus MPG wird MDR                                         CS-Dental Landsberg am Lech

20.04.2020     Praxismananger Spitta Berlin      21.02.2020     Praxismananger Spitta Berlin        25.04.2020     Praxismanager Spitta Berlin

22.04.2020     MDR im zahntechnischen Labor                        Spitta Berlin                     23.04.2020     MDR im zahntechnischen Labor                        Spitta Berlin  

24.04.2020     Aus MPG wird MDR                                               Henry Schein Berlin 

27.04.2020     Aus MPG wird MDR                                                  Henry Schein Erfurt

28.04.2020     Aus MPG wird MDR                                                   Henry Schein Leipzig

29.04.2020     Aus MPG wird MDR                                  Henry Schein Berlin